Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2023
Umelecké vystúpenie majsterky sveta vo freestyle football exhibicii
593/2023
250,00 € Žňavová Kevická Lucia Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. August 2023
6. ročník športových hier petržalských seniorov
595/2023
1 500,00 € Miestna organizácia JDS Petrža Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. August 2023
Športová hala Pankúchova na Pankúchovej ulici v Bratislave - Petržalke
592/2023
457 852,28 € BeMiCon s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. August 2023
Služby a program Multisport
591/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r. Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. August 2023
Jesenná výsadba stromov a krov 2023
527/2023
49 525,31 € APRO Záhradné centrum s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Júl 2023
Letný skautský tábor 2023
589/2023
1 500,00 € Slovenský skauting Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Júl 2023
Nájom užívania predajného stánku č.38,39 na trhovisku Mlynarovičova
590/2023
446,00 € Jozef Reimann-ROMMY Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Júl 2023
Dodávka a montáž schodiskovej plošiny do MŠ Fedinova
557/2023
16 554,00 € ARES, spol. s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Júl 2023
Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne - ZŠ Pankúchova 4
587/2023
1 789 749,72 € Genesis pozemné stavby s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Júl 2023
Nájom 6ks automatizovaných dávkovačov čapovaného piva
588/2023
36 000,00 € Ice service s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Júl 2023
Splátkový kalendár
581/2023
120,00 € Samko Štefan Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Júl 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o ubytovaní - predlženie - Marián Piecka
582/2023
0,00 € Piecka Marián Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Júl 2023
Nealkoholické nápoje na podujatie s dovozom
579/2023
3 652,15 € KMV BEV SK s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Júl 2023
Vytvorenie audiovizuálneho diela bez finálnej postprodukčnej úpravy a
568/2023
0,00 € Spolok audiovizuálnych nadšenc Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Júl 2023
aplikácia MONITORA.sk
537/2023
190,00 € Monitora s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Júl 2023
uverejnenie inzercie v novinách Naša Petržalka
577/2023
30 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Júl 2023
Nákup osobných počítačov na kancelárske použitie
578/2023
26 899,00 € Martin Gall - MG COMP Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Júl 2023
NZ 09-59-2023 prístupový chodník Lelkesová
574/2023
18,72 € LELKESOVÁ DAGMAR Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Júl 2023
NZ 09-51-2023 prístupový chodník Ružicová
573/2023
52,79 € RUŽICOVÁ SOŇA Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Júl 2023
NZ 09-52-2023 prístupový chodník Antal
572/2023
48,09 € ANTAL ROMAN Mestská časť Bratislava-Petržalka