Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Splátkový kalendár
710/2023
120,00 € PIRHÁČ ERIK Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Október 2023
realizácia projektu "Dajme spolu gól" - MŠ Bzovícka
708/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Október 2023
realizácia projektu "Dajme spolu gól" - MŠ Šustekova
707/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311060_Z
470,40 € NOMIland s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Dohoda o zániku ubytovania č. 09/105/2023 - Marián Piecka
697/2023
0,00 € Piecka Marián Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Dohoda o použití vlastbého motorového vozidal - pracovná cesta
703/2023
0,00 € Oswaldová Jana Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Dohoda o použití vlastného motorového vozidal - pracovná cesta
702/2023
0,00 € Monsberger Juraj PaeDr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Október 2023
NZ 09-74-2023 LUXUS s.r.o pozemok
687/2023
2 037,77 € LUXUS spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Október 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
700/2023
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Október 2023
NZ 09-68-2023 STEVE PRO pozemok
682/2023
3 238,69 € STEVE PRO, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Október 2023
Fiat Ducato VIN: ZFA25000002905485, EVČ AA879EN
688/2023
11 999,00 € Radovan Kováč Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní 4/2021/2812 - Bedřich Rambousek
683/2023
0,00 € Rambousek Bedřich Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Október 2023
realizáciu projektu Lúka vďaky
685/2023
700,00 € Za zeleň Petržalky Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Október 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o ubytovaní 1/2021/2818 - Peter Salay
684/2023
0,00 € Salay Peter Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
NZ 09-91-2023 UNCLE SAM SK s.r.o
676/2023
18 474,01 € UNCLE SAM SK, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Petržalský Seniorfest 202
677/2023
300,00 € Občianske združenie PETRŽALČAN Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
podnájom časti NP_zriadenie volebného okrsku pre voľby NRSR 2023
680/2023
270,00 € STAVREALITY s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 26/2023/2823 - Rastislav Jakubík
661/2023
150,00 € Jakubík Rastislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
Zmluva o štatutárnom audite_Dodatok č. 1
640/2023
33 960,00 € ACCEPT AUDIT § CONSULTING, s.r Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
NZ 09-76-2023 Abdulhalim Mustafi pozemok pod stánkom
681/2023
1 232,14 € Abdulhalim Mustafi Mestská časť Bratislava-Petržalka