Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
NZ o časti Pozemku vo výmere 160,86 m2 (z toho 96,19 m2 zastavaná ploc
985/2023
11 418,50 € HJ invest s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
podnájom časti NP_zriadenie volebného okrsku pre voľby NRSR 2023
969/2023
0,00 € STAVREALITY s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
Nájom užívania predajného stánku č.37 na trhovisku Mlynarovičova
966/2023
189,50 € Juraj Bölcs Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
Mikroténové vrecká na psie exkrementy v rolkách na papierovej dutinke
779/2023
55 252,80 € OFFICE STAR, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
Nájom užívania predajného stánku č.32,33,34 na trhovisku Mlynarovičova
967/2023
585,00 € Ing.Andrej Báchora-ZELOX Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
krížovky do novín Naša Petržalka na rok 2024
975/2023
30,00 € Blaho Jozef Ing. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
NZ o nájme a podnájme nebytových priestorov Gercenova č.8/F
974/2023
967,69 € V - FIT - športovo-relaxačné c Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
kontajnerové stojisko Mlynarovičová 13/15
976/2023
16,58 € Bytový podnik Petržalka, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
954/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
Poradenské služby pre obstarávanie
970/2023
53 844,00 € MP Profit PB, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
Nájom užívania predajného stánku č.43,44,45 na trhovisku Mlynarovičova
965/2023
675,50 € Teodor Kiss Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
ochrana objektu Hrobákova 5
968/2023
120,00 € Ochranná služba s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2023
NP Haanova 10, kancelária č. 3, sklad
972/2023
0,00 € RIGÁŇ NORBERT Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. December 2023
NZ o nebytových priestorov v pavilóne detských ihrísk,
961/2023
104,85 € Slovenský skauting Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. December 2023
časť Pozemku v lokalite Brančská 3
962/2023
20,80 € Dušan Bohúň Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. December 2023
ŠH Pankúchova - časť 3. Dostavba hrubej stavby
964/2023
51 000,00 € TEAM T, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. December 2023
NZ o nájme a podnájme nebytových priestorov
960/2023
469,66 € A plus services a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. December 2023
NZ časti nebytového priestoru č. 903, v BD Topoľčianska 12
963/2023
842,25 € Ing. Jaromír Sýs - Vesna Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. December 2023
nebytových priestorov v pavilóne detských ihrísk, Bzovícka 8,
957/2023
938,05 € IGA Group s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. December 2023
Prvky detského ihriska - Rodičovské združenie pri Materskej škole Ševč
953/2023
0,00 € Rodičovské združenie pri Mater Mestská časť Bratislava-Petržalka