Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Splátkový kalendár
44/2024
1 575,00 € Mayer Milan Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Január 2024
Tenisový areál Slávia Právnik Bratislava, v lokalite Veľký Draždiak
42/2024
0,00 € Telovýchovná jednota Slávia Pr Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.53,1/454,68 na trhovisku Mlynarovič
38/2024
336,00 € Šarközy Ladislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Január 2024
nebytový priestor č. 902, o celkovej výmere 27,86 m2, Rovniankova 5
37/2024
139,30 € Mezei Alexander SKLENÁRSTVO Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Január 2024
Nájom uživania predajného stánku č.46,47 na trhovisku Mlynarovičova
39/2024
452,50 € Judita Milecová Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Január 2024
NZ nebytových priestorov s výmerou 243,00 m2, budovy bývalej MŠ Holíč
34/2024
1 497,02 € Autoklub Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Január 2024
Rámcová dohoda
Z202314600_Z
94 800,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Január 2024
Rámcová dohoda
Z202314601_Z
49 979,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Január 2024
Pranie posteľného prádla pre 22 MŠ
990/2023
35 311,00 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov - Petržalka
12/2024
122 321,00 € Environmentálny fond Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.16,22,26,27
31/2024
999,00 € Thanh Tran Kim Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.67 na trhovisku Mlynarovičova
33/2024
196,50 € Magdaléna Csaplárová Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
NZ o nájme a podnájme nebytových priestorov na trhovisku Mlynarovičova
28/2024
273,00 € PIMM s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
NZ na NP na Haanovej 10 v Bratislave
26/2024
0,00 € Kučera Martin Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.64 na trhovisku Mlynarovičova
30/2024
168,00 € Rastislav Bednárik Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.1,2,3,4,5
32/2024
1 301,00 € Phong Tran Quoc Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
NZ o nájme a podnájme nebytových priestorov
29/2024
0,00 € Foosballová Únia Slovenska Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
NP na Haanovej 10 v Bratislave
27/2024
0,00 € IP Elektromechanik, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Január 2024
nebytové priestory na Haanovej 10
25/2024
0,00 € 1. Stavebno správcovská, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Január 2024
NP na Haanovej 10
21/2024
0,00 € BÉNESOVÁ PATRÍCIA Mestská časť Bratislava-Petržalka