Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Dodanie tovaru špecifikovaný v prílohe č.1
562/2023
9 999,00 € St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2023
NZ 09-58-2023 prístupový chodník
558/2023
34,06 € Vinterová Helena Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2023
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu s valstnou dopravou
559/2023
111 300,00 € BUČINA EKO,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2023
Servisný prenájom pracovného oblečenia
560/2023
129 224,16 € SALESIANER MIETEX, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2023
postúpenie a prevzatie práv_ prevádzkovanie komunitnej záhrady
517/2023
0,00 € Komunitná záhrada Jasovská Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o ubytovaní č. 12/2022/3465 - Jozef Kocáň
563/2023
0,00 € Kocáň Jozef Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Júl 2023
Street Cirkus
564/2023
2 000,00 € Ulita Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Júl 2023
NZ 09-57-2023 prístupový chodník Gudrum Vavrová
535/2023
59,82 € Vávrová Gundrun MUDr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Júl 2023
FS Ruthenia pre Petržalku
555/2023
1 500,00 € Ruthenia ensemble Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Júl 2023
NZ 09-60-2023 BPP pozemok Starhradská 2
538/2023
9,20 € Bytový podnik Petržalka, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
realizácia projektu_Financie na každý deň
550/2023
2 000,00 € ABCedu pre vzdelanie Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
Letná hudobná škola
553/2023
1 000,00 € Občianske združenie BChZ Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
Vnútorné vybavenie najmä, ale nielen zariadenie kuchyne MŠ Fedinova 7
541/2023
75 000,00 € Nezisková organizácia Vysnívan Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
OZ Odyseus mapuje
548/2023
1 000,00 € Občianske združenie Odyseus Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
NZ 09-66-2023 Beňadicka 13
551/2023
1,00 € Združenie na ochranu práv Ukr Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
Nájom 6ks automatizovaných dávkovačov čapovaného piva
552/2023
400,00 € Ice service s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní č. 23/2023/3393 - Vratislav Trgina
546/2023
100,00 € Trgina Vratislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2023
spracovanie osobných údajov pre bezpečnosť _ BOZP a požiarna ochrana_
545/2023
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2023
realizácia projektu_ BEACH FLAG 2023
543/2023
2 000,00 € Slovenská asociácia amerického Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2023
realizáciu projektu Pátraci pes Boss
540/2023
1 500,00 € Dog Academy Mestská časť Bratislava-Petržalka