Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu
5100007922
61,19 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
22. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
22024
0,00 € encare, s.r.o., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
22. December 2023
Havarijné poistenie Škoda YETI VK952BK
20773632
235,92 € Pillow pojišťovna, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
22. December 2023
Povinné zmluvné poistenie
20773621
63,48 € Pillow pojišťovna, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
22. December 2023
Dodatok 001 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok 001
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
8. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra
240296367
952,08 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15319359
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
30. Október 2023
Licenčná zmluva
82023
589,32 € SEyfor Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. August 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 18-249s o servise a výkone zodpovednej osoby
D.č.1 k 18-249s
360,00 € BESONE, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
6. Júl 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-84952-B9H6/0
52,80 € MEDIATEL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
24. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
52023
1 699,28 € SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22103250
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
25. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
22023
10 950,00 € Slovenská republika ÚVZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
17. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny
22023
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
25. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
12023
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2022
Kolektívna zmluva
92022
0,00 € SOZ ZaSS pri RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2022
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
SC2022/2403
0,00 € MET Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A3127525
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
17. Október 2022
Licenčná zmluva
72022
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
13. Jún 2022
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-78990-V4K1/0
84,00 € MEDIATEL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš