Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
32018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
23. Február 2018
Dodatok č. 4 k zmluve č. 35711161 o poskytovaní služieb VPN
35711161/4
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
23. Február 2018
Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb
2018/00325
10 080,00 € Daša Sokolová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2017
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
62017
48,25 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
2017/003281
0,00 € ZOO SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
4. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_170/2017
IVES_ZM_R-170-2017_2017
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši
6. September 2017
Zmluva o poskytnutí zálohy
2017/002320
3 000,00 € Marián Bojtoš AMES Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-62237261050
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-62237436480
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
9. Jún 2017
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-37065-J3Q1/0
144,00 € MEDIATEL, spol.s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
11/2016
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri RÚVZ VK Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
23. September 2016
Zmluva o dielo
5/2016
8 550,47 € Miroslav Multán - MULT-MONT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. Júl 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9913849231
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
20. Júl 2016
Dodatok č. 3 k zmluve 357611161 o pripojení a zriadení VPN
3-35711161
120,00 € Slovanet a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
20. Júl 2016
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-23364-N2W7/0
144,00 € MEDIATEL, spol.s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
24. Máj 2016
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
02
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9036081
30,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A9751317
5,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9046254
20,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
15,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš