Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2013
Kolektívna zmluva na rok 2014
162013
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri RÚVZ Veľký Krtíš Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. November 2013
Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete - dodatk č. 1
35711161-1
120,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. November 2013
Zmluva o uverejnení
CON001219848
144,00 € MEDIATEL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
30. September 2013
Zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb
132013
235,00 € Helena Kaplárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
27. September 2013
Zmluva o dielo
122013
60,00 € FRANK - GAZ Jozef Franka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
18. Jún 2013
Dodatok č. 3 ku KZ na rok 2013
3
0,00 € ZO SOZPvZaSS pri RÚVZ vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. Máj 2013
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
2
0,00 € ZO SOZ pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Máj 2013
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1D2013
0,00 € ZO SOZ ZaSS pri RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Máj 2013
Poistenie vozidiel
9862006929
265,10 € Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
8. Apríl 2013
Kúpna zmluva
62013
492,00 € Pavol Mazán Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Apríl 2013
Poistenie vozidiel
9862006343
268,40 € Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
7. Marec 2013
Zmluva o dielo
32013
0,00 € Martin Hromek Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Január 2013
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádz.mot.vozidla
9942214216
0,00 € Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. December 2012
Zmluva o uverejnení inzercie
CON001209218
144,00 € MEDIATEL, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. December 2012
Kolektívna zmluva na r. 2013
12013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. December 2012
Licenčná zmluva
12308
0,00 € VEMA, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. December 2012
Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete
35711161
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
5. Október 2012
Zmluva o nájme parkovacích miest
06/12
108,00 € Jana Mázorová EMAT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
5. Október 2012
Zmluva o nájme parkovacích miest
6/12
108,00 € Jana Mázorová EMAT Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
18. September 2012
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Maleé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
9100098526
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš