Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9036081
30,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A9751317
5,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9046254
20,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
15,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9046267
15,00 € Orange Slovensko,a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
31. December 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
22015
0,00 € Základná odorová organizácia SOZZPaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
9. Júl 2015
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-05873-R4Z1/0
144,00 € MEDIATEL, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
31. December 2014
Kolektívna zmluva na rok 2015
112014
0,00 € Základná odborová organizácia pri RÚVZ Veľký Krtíš Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
12. November 2014
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centálneho systému evidencie poplatkov
102014
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
25. August 2014
Zmluva o uverejnení firmy
CON001231248
144,00 € MEDIATEL, s.r.o Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
20. Máj 2014
Výpoveď zmluvy
2029240321
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
7. Apríl 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030458283
15,99 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
7. Apríl 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030313293
28,74 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334847
15,00 € Orange Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334714
35,99 € Orange Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334813
20,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334871
15,00 € Orange Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334748
20,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
31. December 2013
Kolektívna zmluva na rok 2014
162013
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri RÚVZ Veľký Krtíš Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. November 2013
Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete - dodatk č. 1
35711161-1
120,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš