Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2014
Výpoveď zmluvy
2029240321
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
7. Apríl 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030458283
15,99 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
7. Apríl 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030313293
28,74 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334847
15,00 € Orange Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334714
35,99 € Orange Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334813
20,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334871
15,00 € Orange Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. Marec 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7334748
20,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
31. December 2013
Kolektívna zmluva na rok 2014
162013
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri RÚVZ Veľký Krtíš Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. November 2013
Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete - dodatk č. 1
35711161-1
120,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. November 2013
Zmluva o uverejnení
CON001219848
144,00 € MEDIATEL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
30. September 2013
Zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb
132013
235,00 € Helena Kaplárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
27. September 2013
Zmluva o dielo
122013
60,00 € FRANK - GAZ Jozef Franka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
18. Jún 2013
Dodatok č. 3 ku KZ na rok 2013
3
0,00 € ZO SOZPvZaSS pri RÚVZ vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. Máj 2013
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
2
0,00 € ZO SOZ pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Máj 2013
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1D2013
0,00 € ZO SOZ ZaSS pri RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Máj 2013
Poistenie vozidiel
9862006929
265,10 € Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
8. Apríl 2013
Kúpna zmluva
62013
492,00 € Pavol Mazán Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Apríl 2013
Poistenie vozidiel
9862006343
268,40 € Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
7. Marec 2013
Zmluva o dielo
32013
0,00 € Martin Hromek Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš