Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
62012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
12. Apríl 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
ARCH.2990.2012.27962
106,32 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Apríl 2012
Dodatok k zmluve o pripojení
00023638
15,76 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A6229963
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Apríl 2012
Zmluva o pripojení
A2619080
15,76 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
3. Apríl 2012
Zmluva o pripojení
A0806850
23,66 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš