Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A3127525
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. December 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A0806850
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
13. Október 2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
42020
0,00 € Ján Pavlov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Jún 2020
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-65992-X6B6/1
72,00 € MEDIATEL, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. Máj 2020
Dohoda spoločných prevádzkovateľov
2/2020
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
14. Máj 2020
Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 cloud
2020/282
48,00 € Vema, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
8. Január 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode
OVO2-2018/000028-01
0,00 € Východoslovenská energetika,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
9. December 2019
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
9860577
524,52 € Allianz-Slovenská poisťovňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
31. Október 2019
Licenčná zmluva
32019
450,60 € Vema, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
19. Jún 2019
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-58110-Q5Z0/2
60,00 € MEDIATEL, spol.s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Január 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
201901841
141,60 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
27. December 2018
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
K Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
27. December 2018
Kolektívna zmluva 2019 - 2020
2018/003232
0,00 € ZOO SOZZPvZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
21. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_211/2018
119,50 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
20. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_211/2018
IVES_ZM_R-211-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši
24. Október 2018
Licenčná zmluva
92018
0,00 € Vema, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
8. Jún 2018
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-48020-G0H1/1
144,00 € MEDIATEL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Máj 2018
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky
2/15/03
250,00 € Ing.Jozef Meliško-MelComp Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
15. Máj 2018
Dodatok 02 ku zmluve o dodávke zemného plynu
02/4/2018
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
13. Apríl 2018
O servise a výkone zodpovednej osoby
18-249s
70,00 € BESONE, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš