Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1524/2022
0,00 € TÓTHOVÁ GABRIELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1377/2022
0,00 € KYTKOVÁ STELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1374/2022
0,00 € KONKOLYOVÁ KRISTÍNA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1373/2022
0,00 € KISOVÁ ILDIKÓ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1372/2022
0,00 € KELEMENOVÁ VIVIEN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1360/2022
0,00 € TÖRÖKOVÁ KATARÍNA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1389/2022
0,00 € TÓTH GEORGINA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1386/2022
0,00 € ŠIMONEK ZOLTÁN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1382/2022
0,00 € MIČODOVÁ ANDREA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1451/2022
0,00 € TAŠKÁ ERIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1452/2022
0,00 € VANKOVÁ KATARÍNA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1446/2022
0,00 € MADARÁSZ NORBERT Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1462/2022
0,00 € KURCZOVÁ NIKOLETTA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1461/2022
0,00 € LEMÉNY RÓBERT Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1434/2022
0,00 € BRIŠKOVÁ LÍVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1459/2022
0,00 € GÚGH TOMÁŠ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1463/2022
0,00 € LAUKOVÁ KLAUDIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1487/2022
0,00 € KOCSISOVÁ SILVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1485/2022
0,00 € KIANEKOVÁ JOLANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1477/2022
0,00 € HLINKOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky