Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2022
Darovacia zmluva
27122022
0,00 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
P0546/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1475/2022
0,00 € GÁLOVÁ ESTERA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1501/2022
0,00 € PASTVOVA OLGA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1494/2022
0,00 € KUKANOVÁ JANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1464/2022
0,00 € MÉSZÁROSOVÁ ZUZANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1472/2022
0,00 € BOLDIZSÁROVÁ JUDITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1466/2022
0,00 € RUSNÁKOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1448/2022
0,00 € STOKLASOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1429/2022
0,00 € PAGURKOVÁ MARCELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1426/2022
0,00 € KEVANOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1441/2022
0,00 € KELE PETER Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1440/2022
0,00 € KARVAJOVÁ EDITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1432/2022
0,00 € ZAHORANOVÁ JANKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1400/2022
0,00 € KUDRNOVÁ JULIANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1404/2022
0,00 € BUGRIOVÁ ANDREA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1392/2022
0,00 € TURANOVÁ ZDENKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1380/2022
0,00 € MÁTYUSOVÁ DENISA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1351/2022
0,00 € KORENCSIOVÁ IDA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1350/2022
0,00 € KOLLÁROVÁ LÍVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky