Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. VO093/2023
24032023
Doplnená
46 224,00 € IMMO -net s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
16032023/2
Doplnená
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Marec 2023
Zmluva o používaní elektronických služieb a o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácií
10032023
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 10022023
10022023
27 250,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Február 2023
Zmluve o dielo
28022023/1
17 484,00 € Effecteam s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Február 2023
Rámcová dohoda
Z20231151_Z
25 800,00 € PULImedical, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 00391871
20022023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO08112022
VO08112022
11 774,80 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Február 2023
Servisná zmluva č. SZ N1/2MI
13022023
0,00 € DARTIN SLOVENSKO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke
20012023/2
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023696_Z
68 392,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO13012023
VO13012023
192 295,90 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva
VO28122022
10 959,14 € A care, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva
1665/2022/1
11 774,80 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Január 2023
Darovacia zmluva č.12012023
12012023
0,00 € ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 083
26012023
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb 2G23-44006-S02
26012023/1
0,00 € VF, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Január 2023
Darovacia zmluva
16012023
0,00 € STAVFIN a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. December 2022
Zmluva o údržbe, servise a podpore prevádzky IS NUNTIO číslo 11/2022
30122022/1
17 808,00 € DIMANO, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny č. 1/5100049189/2023
29122022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky