Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 083
26012023
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb 2G23-44006-S02
26012023/1
0,00 € VF, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Január 2023
Darovacia zmluva
16012023
0,00 € STAVFIN a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. December 2022
Zmluva o údržbe, servise a podpore prevádzky IS NUNTIO číslo 11/2022
30122022/1
17 808,00 € DIMANO, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny č. 1/5100049189/2023
29122022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. December 2022
Darovacia zmluva
27122022
0,00 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
P0546/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1475/2022
0,00 € GÁLOVÁ ESTERA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1501/2022
0,00 € PASTVOVA OLGA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1494/2022
0,00 € KUKANOVÁ JANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1464/2022
0,00 € MÉSZÁROSOVÁ ZUZANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1472/2022
0,00 € BOLDIZSÁROVÁ JUDITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1466/2022
0,00 € RUSNÁKOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1448/2022
0,00 € STOKLASOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1429/2022
0,00 € PAGURKOVÁ MARCELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1426/2022
0,00 € KEVANOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1441/2022
0,00 € KELE PETER Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1440/2022
0,00 € KARVAJOVÁ EDITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1432/2022
0,00 € ZAHORANOVÁ JANKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1400/2022
0,00 € KUDRNOVÁ JULIANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky