Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
4/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5.
Marec
2020
Zmluva o zab. psychologickej odbornej praxe
2/2020
0,00 € FF Katolíckej univerzity v Ružomberku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5.
Marec
2020
Zmluva o zab. psychologickej odbornej praxe
3/2020
0,00 € FF Katolíckej univerzity v Ružomberku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5.
Marec
2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
6/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5.
Marec
2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
5/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20.
Február
2020
Kolektívna zmluva 2020
1/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
30.
December
2019
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach
8/2019
165,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29.
November
2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
6/2019/D
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28.
November
2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
5/2019/D
0,00 € PhDr. Zuzana Kmecová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21.
November
2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2019/D
0,00 € Mgr. Slavomíra Demčáková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21.
November
2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
3/2019/D
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21.
November
2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
4/2019/D
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb 12/2019
7/2019
0,00 € Stanislav Vaňo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11.
Október
2019
Dohoda č. 19/37/051/292 o zab. podmienok vykonávania abs. praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zam.
19/37/051/292
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12.
Júl
2019
Komisionárska zmluva
05/2019
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26.
Jún
2019
Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP, PO
4/2019
0,00 € Kriško,s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11.
Jún
2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2019/D
0,00 € Mgr. Róbert Letkovský Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
27.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
2/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
14.
Marec
2019
Kolektívna zmluva 2019
2019
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
13.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
1/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
« 1 2 3 4 5 »