Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
4/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_13/2023
IVES_ZM_R-13-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie Sabinov
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
0,00 € Spojená škola Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21463968
Doplnená
288,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
21. December 2022
Darovacia zmluva
16/2022
0,00 € Nadácia SPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
09/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 13, Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
11/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Krivany 1 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
10/2022
0,00 € Základná škola, Jarovnice 192 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
15/2022
0,00 € Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
14/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
08/2022
0,00 € Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
13/2022
0,00 € Základná škola, Ľutina 4 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
12/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 113, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
07/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2022
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
6/2022
0,00 € Asociácia správcov registratúry Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
5/2022
350,00 € M.B.P. Prešov, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Máj 2022
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
4/2022
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Apríl 2022
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
02/2022
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Február 2022
Kolektívna zmluva 2022
1/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. November 2021
Povinné zmluvné poistenie
10/2021
105,53 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov