Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č.1/2022
4/2023
0,00 € Spojená škola, Lipany Centrum poradenstva a prevencie
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
8/2023
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
9/2023
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
11/2023
0,00 € Mgr. Barbora Molčanová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
12/2023
0,00 € Mgr. Mária Janičová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
7/2023
0,00 € PhDr. Zuzana Kmecová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
10/2023
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
13/2023
0,00 € Mgr. Júlia Rabatinová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
14/2023
0,00 € Mgr. Viera Karaffová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
15. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_13/2023
5/2023
0,00 € Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
13. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
4/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_13/2023
IVES_ZM_R-13-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie Sabinov
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
0,00 € Spojená škola Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21463968
Doplnená
288,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
21. December 2022
Darovacia zmluva
16/2022
0,00 € Nadácia SPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
09/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 13, Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
11/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Krivany 1 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
10/2022
0,00 € Základná škola, Jarovnice 192 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
15/2022
0,00 € Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
14/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov