Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Marec
2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32018
0,00 € Lirikos Invest-Hotel International Prague Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21.
Marec
2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
201599
0,00 € Magnet Press Slovakia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20.
Február
2018
Zmluva o pripojení
20180468
0,00 € BW-net profi, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
10.
Január
2018
Darovacia zmluva
12018
2 000,00 € Nadácia ESET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12.
December
2017
Komisionárska zmluva
24112017
0,00 € Le cheque dejeuner Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20.
September
2017
Zmluva o refundácii
č.5/2017
0,00 € Spojená škola Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove
30.
Marec
2017
Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinnosti zo zmluvy o pipojeníí a poskytovaní telekomunikačných služieb prístup do siete Internet
1/2017
0,00 € JaMiNet Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
9.
Marec
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9915033803
Doplnená
0,00 € SlovakTelecom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
6.
Február
2017
Nájom nebytových priestorov
9/2016
0,00 € ZŠ Jarovnice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25.
Júl
2016
Komisionárska zmluva
2/2016
Doplnená
0,00 € Le cheque dejeuner Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
16.
Máj
2016
Zmluva č. 7/ 51 /2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/ 51 /2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Sabinov
12.
Apríl
2016
o bezpaltnom prevode majtku
5/NP/51/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psyvhológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11.
Apríl
2016
Komsionárska zmluva
K2/2015
0,00 € Le cheque dejeneuner s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11.
Apríl
2016
Zmluva o poskytovaní verej. služieb
2029950424
Doplnená
0,00 € TELECOM Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
30.
November
2015
Zmluva č. 5/NP/ 51 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/ 51 /2015
29 277,28 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Sabinov
13.
Marec
2015
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti
1
396,00 € Kriško s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20.
Február
2015
Zmluva o poskytovan verejných služieb
A8360998
Doplnená
0,00 € Orangr Slovensko a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28.
Január
2015
Zamestnávateľská zmluva
37945041/PO1910
0,00 € ING Tatry-Sympatia d.d.s.,a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20.
Október
2014
Zmluva o pripojení
A3645183
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20.
Október
2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A3645180
Doplnená
39,99 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
« 1 2 3 4 5 »