Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
5/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Február 2020
Kolektívna zmluva 2020
1/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
30. December 2019
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach
8/2019
165,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
6/2019/D
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
5/2019/D
0,00 € PhDr. Zuzana Kmecová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2019/D
0,00 € Mgr. Slavomíra Demčáková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
3/2019/D
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
4/2019/D
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb 12/2019
7/2019
0,00 € Stanislav Vaňo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Október 2019
Dohoda č. 19/37/051/292 o zab. podmienok vykonávania abs. praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zam.
19/37/051/292
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Júl 2019
Komisionárska zmluva
05/2019
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Jún 2019
Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP, PO
4/2019
0,00 € Kriško,s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Jún 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2019/D
0,00 € Mgr. Róbert Letkovský Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
27. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
2/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
14. Marec 2019
Kolektívna zmluva 2019
2019
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
13. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
1/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Február 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2018/D
0,00 € Zamestnanec Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Február 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2017/D
0,00 € Zamestnanec Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. December 2018
Komisionárska zmluva
13/2018
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681558
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov