Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
03/2024
0,00 € Súkromné gymnázium DSA Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
02/2024
0,00 € Súkromné gymnázium DSA Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
28/2023
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
29/2023
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
30/2023
0,00 € Mgr. Mária Jeleňáková Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
31/2023
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
25/2023
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
27/2023
0,00 € Mgr. Mária Janičová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
26/2023
0,00 € Mgr. Barbora Kapitančíková Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
24/2023
0,00 € Mgr. Júlia Rabatinová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2023
Nájomná zmluva
21/2023
20,00 € Gol Centrum Resort, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
4. September 2023
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
20/2023
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
4. September 2023
Zmluva o nájme software ServisInfo pre spracovanie dát a poskytnutie licencie a ďalších služieb číslo 230727
18/2023
5 347,20 € TechNet Systems, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
19. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
17/2023
0,00 € Súkromné gymnázium DSA Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
19. Jún 2023
Dohoda o prechode práv a povinností
17/2022
0,00 € Spojená škola Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
19. Jún 2023
Delimitačný protokol
1A/2023
0,00 € Spojená škola Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Máj 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
16/2023
0,00 € Spojená škola Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
3. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
č.5/2023
0,00 € Spojená škola, Sabinov Centrum poradenstva a prevencie
27. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a služby PO
6/2023
0,00 € Stanislav Vaňo Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2023
Kolektívna zmluva 2023
15/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov