Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
12/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 113, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
07/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2022
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
6/2022
0,00 € Asociácia správcov registratúry Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
5/2022
350,00 € M.B.P. Prešov, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Máj 2022
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
4/2022
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Apríl 2022
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
02/2022
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Február 2022
Kolektívna zmluva 2022
1/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. November 2021
Povinné zmluvné poistenie
10/2021
105,53 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. November 2021
Poistná zmluva
11/2021
336,54 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. November 2021
Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb
8/2021
Doplnená
926,16 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
24. November 2021
Zmluva o predaji motorového vozidla 2125260
9/2021
11 450,00 € AutoMarket Trenčín, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
24. August 2021
Zmluva a výpožičke č.1/2021
7/2021
0,00 € Základná škola Jarovnice č. 192 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
17. August 2021
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
6/2021
0,00 € WebSupport, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
7. Apríl 2021
Kolektívna zmluva 2021
3/2021
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
24. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
4/2021
0,00 € JUDr. Zuzana Karaffová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Marec 2021
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
17/2020
0,00 € Relia, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
4. Marec 2021
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2021
0,00 € PhDr. Jana Kolpáková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
1. Marec 2021
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2021
0,00 € Mgr. Monika Angelovičová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Február 2021
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
16/2020
0,00 € Libristo Media, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Október 2020
Dohoda k použitiu CMV na pr. cesty
14/2020
0,00 € Mgr. Monika Angelovičová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov