Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2019
Komisionárska zmluva
05/2019
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Jún 2019
Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP, PO
4/2019
0,00 € Kriško,s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Jún 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2019/D
0,00 € Mgr. Róbert Letkovský Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
27. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
2/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
14. Marec 2019
Kolektívna zmluva 2019
2019
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
13. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
1/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Február 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2018/D
0,00 € Zamestnanec Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Február 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2017/D
0,00 € Zamestnanec Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. December 2018
Komisionárska zmluva
13/2018
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681558
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681441
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681463
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681304
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
8/2018
0,00 € Tempo Kondela, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Jún 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A10345427
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Jún 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A10345397
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. Máj 2018
Komisionárska zmluva
7/2018
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
23. Máj 2018
Zmluva č.ZO/2018A15570-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
6/2018
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
23. Máj 2018
Kolektívna zmluva 2018
KZ
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
17. Máj 2018
Zmluva o pripojení
5/2018
0,00 € Slavconet, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov