Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681441
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681463
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Október 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A12681304
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
8/2018
0,00 € Tempo Kondela, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Jún 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A10345427
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Jún 2018
Zmluva o poskyt. ver. služieb
A10345397
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. Máj 2018
Komisionárska zmluva
7/2018
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
23. Máj 2018
Zmluva č.ZO/2018A15570-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
6/2018
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
23. Máj 2018
Kolektívna zmluva 2018
KZ
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
17. Máj 2018
Zmluva o pripojení
5/2018
0,00 € Slavconet, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
15. Máj 2018
Zmluva o výpožičke č.1/2017
42018
0,00 € Spojená škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Marec 2018
Dohoda o zabezpečení adaptačného vzdelávania odb. zamestnanca
1/2018/D
512,64 € ZŠ s MŠ Brezovica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
2017
0,00 € Hladamfarby.sk Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
201699
0,00 € mobil online Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32017
0,00 € Internet Mall Slovakia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
42017
0,00 € SM SERVIS Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32018
0,00 € Lirikos Invest-Hotel International Prague Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
201599
0,00 € Magnet Press Slovakia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Február 2018
Zmluva o pripojení
20180468
0,00 € BW-net profi, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
10. Január 2018
Darovacia zmluva
12018
2 000,00 € Nadácia ESET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov