Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2018
Zmluva o pripojení
5/2018
0,00 € Slavconet, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
15. Máj 2018
Zmluva o výpožičke č.1/2017
42018
0,00 € Spojená škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Marec 2018
Dohoda o zabezpečení adaptačného vzdelávania odb. zamestnanca
1/2018/D
512,64 € ZŠ s MŠ Brezovica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
2017
0,00 € Hladamfarby.sk Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
201699
0,00 € mobil online Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32017
0,00 € Internet Mall Slovakia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
42017
0,00 € SM SERVIS Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32018
0,00 € Lirikos Invest-Hotel International Prague Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
201599
0,00 € Magnet Press Slovakia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Február 2018
Zmluva o pripojení
20180468
0,00 € BW-net profi, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
10. Január 2018
Darovacia zmluva
12018
2 000,00 € Nadácia ESET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. December 2017
Komisionárska zmluva
24112017
0,00 € Le cheque dejeuner Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2017
Zmluva o refundácii
č.5/2017
0,00 € Spojená škola Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove
30. Marec 2017
Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinnosti zo zmluvy o pipojeníí a poskytovaní telekomunikačných služieb prístup do siete Internet
1/2017
0,00 € JaMiNet Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9915033803
Doplnená
0,00 € SlovakTelecom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
6. Február 2017
Nájom nebytových priestorov
9/2016
0,00 € ZŠ Jarovnice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Júl 2016
Komisionárska zmluva
2/2016
Doplnená
0,00 € Le cheque dejeuner Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
16. Máj 2016
Zmluva č. 7/ 51 /2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/ 51 /2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Sabinov
12. Apríl 2016
o bezpaltnom prevode majtku
5/NP/51/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psyvhológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Apríl 2016
Komsionárska zmluva
K2/2015
0,00 € Le cheque dejeneuner s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov