Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
CUZ_ZM-1-47-2018_2018
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. November 2018
Zmluva o vykonávaní dezinsekčných, dezinfekčných a deratizačných prác
CUZ_ZM-1-44-2018_2018
Doplnená
0,00 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201845107_Z
8 637,60 € MERKUR SLOVAKIA,s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-43-2018_2018
0,00 € abakis,s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844886_Z
346,80 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
23. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844890_Z
686,00 € Vladimír Janičina ELKO Centrum účelových zariadení
1. Október 2018
Zmluva o dielo č. CUZ-1-41/2018 "DONOVALY-oprava havarijného stavu strechy RZ Smrekovec, časť A"
CUZ_ZM-1-41-2018_2018
Doplnená
0,00 € MIKAR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-20-2018_2018
Doplnená
0,00 € Eran Plus s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838613_Z
2 639,99 € HENRYSO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838664_Z
11 988,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-18-2018_2018
0,00 € Dagmar Krišková - Kriška Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_4-19-2018_2018
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
6. September 2018
Kúpna zmluva
Z201837063_Z
1 560,00 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
6. September 2018
Kúpna zmluva
Z201837062_Z
6 788,40 € HENRYSO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. August 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-40-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Morning Net, s.r.o.
3. August 2018
Dodatok č.1 K Rámcovej dohode č. Z201711877_ Cigarety a doplnkový tovar
Dodatok č.1 K Rámcovej dohode č. Z201711877_Z - Cigarety a doplnkový tovar
0,00 € METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-15-2018_2018
Doplnená
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-16-2018_2018
0,00 € KCM s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2018
Rámcová dohoda
Z201831498_Z
130 680,00 € KON - RAD spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201831022_Z
6 000,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení