Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-8-2019_2019
0,00 € Proxin, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Marec 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-11-2019_2019
0,00 € Roman Múdry Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-7-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-9-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-10-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
14. Marec 2019
Rámcová dohoda
Z20197937_Z
174 000,00 € ALLMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
13. Marec 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CUZ_ZM-1-19-2019_2019
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Centrum účelových zariadení
11. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátane AOP prípravy elektrotechnikov a obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
03/BOZP/2019
0,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
11. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné a opakované školenia 1. pomoci v súlade s vyhl. 398/2010 Z.z. MZSR a so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
04/BOZP/2019
8 500,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
8. Marec 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-12-2019_2019
0,00 € Euroklíma, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Marec 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2019-002667-013_2019
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
7. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201649051_Z - základné potraviny
CUZ_D01-1-18-2019_2019
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Marec 2019
Zmluva o poskytovní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy a občerstvenia pre CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi, Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta
10/2019-SNV
Doplnená
15 000,00 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany CUZ Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
28. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CUZ_ZM-1-14-2019_2019
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Február 2019
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov studenej kuchyne
CUZ_ZM-1-9-2019_2019
0,00 € Iveta Kvačkajová - JaAS Centrum účelových zariadení
26. Február 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-3-2019_2019
0,00 € Ing.Andrej Legiň Centrum účelových zariadení
26. Február 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-4-2019_2019
0,00 € Ede Kurucz Centrum účelových zariadení
25. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátane AOP zváračov a osobitných školení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
02/BOZP/2019
12 200,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
25. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné získanie teoretických poznatkov o bezpečnosti pri práci, aktualizačná odborná príprava BT v zmysle zákona NR SR č 124/2006 Z.z. v platnom znení.
01/BOZP/2019
Doplnená
780,00 € EDUCO-CONSULT s.r.o CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
25. Február 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-5-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení