Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856303_Z
16 951,20 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. December 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201648550_Z - Sortiment do automatov na prípravu teplých nápojov
CUZ_D01-1-437-2018_2018
0,00 € WINNIE s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. December 2018
Rámcová dohoda č. CÚZ-1-50/2018 na dodanie potravín značky Zdravo
CUZ_ZM-1-50-2018_2018
0,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. December 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201642424_Z - Mrazené nanuky a zmrzlina s bezplatnou výpožičkou boxov
CUZ_D01-1-54-2018_2018
0,00 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. December 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z20172798_Z - Káva a čaj
CUZ_D01-1-55-2018_2018
0,00 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855594_Z
4 620,00 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ_ZM-1-60-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
13. December 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
SE_ZM_SE-OU4-2018-000913-004_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení štátna príspevková organizácia MV SR
11. December 2018
Zmluva na vypracovanie štúdie
CUZ-T_ZM_4-26-2018_2018
0,00 € THERM G A S - Ing. Peter Bendík Centrum účelových zariadení
5. December 2018
Rámcová dohoda - nealko Sanpellegrini a Mr.Brown
CUZ_ZM-1-46-2018_2018
0,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. November 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201648710_Z - Konzervované a sterilizované potraviny
CUZ_D01-1-53-2018_2018
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní oprávnené osoby v zmysle požiadaviek 391/89 EEC,656/89 EEC 686/EEC aj v súlade zo zákonom č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
9/BOZP/2018
7 416,00 € INDUSTRIAL SAFETY spol. s.r.o. CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
27. November 2018
Rámcová dohoda - potraviny značky Nekton
CUZ_ZM-1-42-2018_2018
0,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - mrazené polotovary pre bufety
CUZ_ZM-1-45-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - cukrovinky značky Roshen
CUZ_ZM-1-48-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Oprava a údržba veľkokuchynského zariadenia a vybavenia
CUZ-IVS-363/2018
9 000,00 € Ladislav Sebök, SL-GASTRO Centrum účelových zariadení
15. November 2018
Rámcová dohoda
Z201849578_Z
34 319,99 € Tibor Varga TSV PAPIER Centrum účelových zariadení
15. November 2018
Rámcová dohoda
Z201849584_Z
157 999,66 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Centrum účelových zariadení
13. November 2018
Rámcová dohoda
Z201848395_Z
Zrušená
206 468,00 € Ticket Systems s. r. o. Centrum účelových zariadení
12. November 2018
Rámcová dohoda
Z201848392_Z
117 598,17 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum účelových zariadení