Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201826471_Z
CUZ_ZM-1-39-2018_2018
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Júl 2018
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-38-2018_2018
0,00 € Peter Mészáros Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-12-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-13-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-34-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-33-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-11-2018_2018
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-35-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-36-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
27. Jún 2018
Rámcová dohoda
Z201827001_Z
120 000,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Jún 2018
Mandátna zmluva
CUZ-T_ZM_4-10-2018_2018
0,00 € PBS-Michlík, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Jún 2018
Rámcová dohoda
Z201826471_Z
Zrušená
109 999,98 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201823202_Z - El. spotrebiče
CUZ_D01-1-32-2018_2018
0,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Jún 2018
Rámcová dohoda
Z201825167_Z
232 560,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-9-2018_2018
Doplnená
0,00 € Pluta-strechy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2018
Zmluva o dielo-Oprava strechy garáže a učebne
CUZ-IVS-233/2018
3 639,00 € Ján Turák Inštitút pre verejnú správu Bratislava
1. Jún 2018
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
CUZ-T_ZM_4-8-2018_2018
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu polície Centrum účelových zariadení
1. Jún 2018
Rámcová dohoda
Z201823205_Z
53 879,82 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
28. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201823202_Z
4 199,40 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2018
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2018-000058-006_2018
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení