Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-3-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
19. Február 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-4-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Február 2019
Rámcová dohoda o dodávke cukrárskych výrobkov z učňovskej dielne
CUZ_ZM-1-5-2019_2019
0,00 € Stredná odborná škola Centrum účelových zariadení
13. Február 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie
CUZ_ZM-1-10-2019_2019
0,00 € ANASOFT APR, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Február 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve 29255
CUZ-T_ZM_3-2-2019_2019
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Január 2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201856625_Z - Snehová fréza dvojstupňová
CUZ_D01-1-2-2019_2019
0,00 € ŠTÝL, EU s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o spolupráci
CUZ-T_ZM_3-2018_2019
0,00 € Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-1-2019_2019
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
24. Január 2019
Kúpna zmluva
Z20192247_Z
2 748,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Január 2019
Rámcová dohoda
Z20191789_Z
217 400,00 € GGFS s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služieb:správa, servis a administrácia výpočtovej techniky, funkčnosť centrálneho servera a 40 ks PC
CUZ-IVS-26/2019
6 240,00 € abakis, s.r.o. CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
9. Január 2019
Rámcová dohoda
Z2019155_Z
60 000,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
31. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856625_Z
1 140,00 € ŠTÝL EU s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. December 2018
Kolektívna zmluva na rok 2019
CUZ_ZM_CUZ-447-2018_2018
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
21. December 2018
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01
CUZ_ZM-1-59-2018_2018
Doplnená
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Centrum účelových zariadení
21. December 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-64-2018_2018
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu hasičov Centrum účelových zariadení
21. December 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-61-2018_2018
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu hasičov Centrum účelových zariadení
21. December 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-62-2018_2018
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu KOVO hasičov a záchranárov v Žiline Centrum účelových zariadení
21. December 2018
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
CUZ_ZM-1-58-2018_2018
0,00 € innogy Slovensko s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. December 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-63-2018_2018
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Polície Centrum účelových zariadení