Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení laboratórnej diagnostiky
NSM-3-401/2022
0,00 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-267/2022
0,00 € Ing. Michaela Paško Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-273/2022
0,00 € Mgr. Elena Hlobiková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-281/2022
0,00 € Mgr. Iveta Benková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-275/2022
0,00 € Viera Kolmosová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-274/2022
0,00 € Eva Urbančoková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-283/2022
0,00 € Elena Urbanová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-285/2022
0,00 € Ladislav Repa Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-290/2022
0,00 € Zlata Bunčáková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-291/2022
0,00 € Katarína Ballová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-301/2022
0,00 € Martin Máček Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-295/2022
0,00 € Mária Mihoková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-311/2022
0,00 € Boris Lauko Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-284/2022
0,00 € Jana Hazuchová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-280/2022
0,00 € Věra Tomanová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-276/2022
0,00 € Mária Matrtková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-263/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Malinová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-310/2022
0,00 € Erika Kapolková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-303/2022
0,00 € Bc. Veronika Nitrianska Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-304/2022
0,00 € Silvia Sabadošová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.