Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023650_Z
Zrušená
13 145,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023526_Z
Zrušená
21 718,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
6. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023447_Z
36 999,00 € KORAKO plus, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
1. Február 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 15.02.2010
NSM-3-28/2023
0,00 € Urologicko-onkológ.amb., s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
30. Január 2023
Rámcová dohoda
Z2023280_Z
137 900,00 € KLIMA TREND, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
27. Január 2023
Rámcová dohoda
Z2023223_Z
Zrušená
9 020,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme lekárskeho prístroja zo dňa 25.03.2020
NSM-3-24/2023
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme lekárskeho prístroja zo dňa 20.08.2020
NSM-3-25/2023
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme lekárskeho prístroja zo dňa 03.06.2021
NSM-3-26/2023
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru Ovocie a zelenina
NSM-3-2/2023
73 962,50 € HORTI s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru Mäso a mäsové výrobky
NSM-3-3/2023
84 473,80 € ERIK, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NSM-3-409/2022
208 153,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru Chlieb a pekárenské výrobky
NSM-3-1/2023
45 364,54 € VAMEX, a.s , Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NSM-3-61/2022
NSM-3-396/2022
0,00 € Gabriela Flochová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
18. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
NSM-3-20/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. Január 2023
Dodatok č. 11 k Licenčnej zmluve č. SPIN2-1-2012-016
NSM-3-14/2023
8 450,00 € Asseco Solutions, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
10. Január 2023
Rámcová dohoda
Z202215770_Z
34 300,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
9. Január 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
NSM-3-6/2023
0,00 € MT Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
9. Január 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
NSM-3-5/2023
0,00 € MT Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
9. Január 2023
Rámcová dohoda
Z202215732_Z
8 360,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.