Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-173/2023
299 341,00 € IXPERTA s.r.o. (IXPERTA s.r.o., org. zložka) Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. August 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-172/2023
112 486,02 € K_CORP, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. August 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-171/2023
70 737,62 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
23. August 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
NSM-3-163/2023
293,87 € M.J.TEAM SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
23. August 2023
Zmluva o dodávke služieb a energií
NSM-3-164/2023
429,00 € MJF Control, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. August 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-161/2023
17 217,60 € EGAMED, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. August 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-158/2023
199 134,65 € IXPERTA s.r.o. (IXPERTA s.r.o., org. zložka) Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. August 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-159/2023
83 011,20 € BMT, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20237887_Z
15 431,40 € OTIS Výťahy, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. August 2023
Poistná zmluva číslo 1110027651
NSM-3-155/2023
18 480,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NSM-3-137/2023
0,00 € CYTOPATHOS spol. s r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. Júl 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-135/2023
3 720,00 € EGAMED, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb pri ochrane majetku
NSM-3-145/2023
0,00 € JOSEBA s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. Júl 2023
Zmluva o dodávke elektriny
NSM-3-146/2023
0,00 € Pow-en a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
27. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-133/2023
64 905,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve o dodávke tovaru č. NSM-3-269/2022
NSM-3-134/2023
10 201,32 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
6. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-127/2023
31 071,71 € KAMIKO - HYGIENE s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. NSM-3-209/2022
NSM-3-132/2023
0,00 € Pow-en a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
NSM-3-119/2023
118 528,20 € MaKo Gips, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
26. Jún 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-121/2023
45 480,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.