Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232716_Z
2 800,00 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232718_Z
12 120,00 € KONE s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
19. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 500141
NSM-3-93/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
19. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 500140
NSM-3-92/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NSM-3-82/2023
300 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve o dodávke tovaru Mäso a mäsové výrobky č., NSM-3-3/2023
NSM-3-80/2023
92 829,00 € ERIK, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
5. Apríl 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového a kusového automatu č. UM/02/23/2
NSM-3-85/2023
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
5. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20232275_Z
Zrušená
9 240,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
4. Apríl 2023
Poistná zmluva číslo 1110026281
NSM-3-86/2023
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Apríl 2023
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Rámcovou dohodou č. Z20231205_Z zo dňa 07.03.2023
NSM-3-83/2023
0,00 € OPAlight SK s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20232142_Z
53 397,00 € KORAKO plus, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Apríl 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-77/2023
22 384,20 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-66/2023
34 600,80 € NIMAG, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. Marec 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-75/2023
106 167,15 € SOFOS, a. s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
27. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231925_Z
12 432,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke číslo SE-OD1-2022/003220-004
NSM-3-64/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20231839_Z
Zrušená
1 056,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231748_Z
12 240,00 € Marek Gaľ GastroGal Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
NSM-3-73/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
NSM-3-68/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.