Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
NSM-3-72/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231498_Z
2 736,00 € HONOR s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231530_Z
12 000,00 € BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231454_Z
168 600,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-320/2022
0,00 € Denisa Slimáková Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
NSM-21-319/2022
0,00 € Ingrid Pošvancová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231410_Z
721,61 € Branislav Polák TOM - line Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. Marec 2023
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Rámcovou dohodou č. Z2023447_Z zo dňa 06.02.2023
NSM-3-55/2023
0,00 € KORAKO plus, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231305_Z
Zrušená
9 850,00 € Marek Gaľ GastroGal Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231281_Z
59 868,00 € Skantech, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231205_Z
27 999,00 € OPAlight.SK s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-50/2023
12 813,96 € TZMO Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
1. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231114_Z
Zrušená
300,00 € SIAD Slovakia spol. s r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-48/2023
17 396,64 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
22. Február 2023
Dohoda o servise laboratórnych prístrojov
NSM-3-40/2023
0,00 € PORT PHARMA I, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
22. Február 2023
Dohoda o servise laboratórnych prístrojov
NSM-3-41/2023
0,00 € PORT PHARMA II, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-27/2023
15 095,50 € K&M MEDIA s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
10. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023650_Z
Zrušená
13 145,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023526_Z
Zrušená
21 718,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
6. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023447_Z
36 999,00 € KORAKO plus, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.