Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783163
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783168
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783180
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783166
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783169
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Október 2022
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného
572022
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. September 2022
Zmluva o nájme bytu
552022
0,00 € Ďurátny Miroslav Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. September 2022
Zmluva o dielo č. 4
542022
0,00 € ENVIRA, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. September 2022
Zmluva o nájme bytu
562022
0,00 € Rudolf Ďurátny Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
21. September 2022
Zmluva o dielo č.3
532022
0,00 € Iveta Vinarčíková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
522022
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 2
512022
0,00 € Bodor, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. September 2022
Zmluva o nájme bytu
492022
0,00 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. September 2022
Zmluva o nájme nebytových proistorov
Zmluva i nájme nebytových priestorov
0,00 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
SNPVF-Z/47/2022
0,00 € Hýčik Ján Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
SNPVF-Z/48/2022
0,00 € Daniel Dančo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. September 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
SNPVF-Z/46/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
31. August 2022
Zmluva o dielo č. 1
Zmluva o dielo č. 1
0,00 € Miroslav Adamec Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. August 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202205-ZoPZO-3192
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. August 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPVF-Z/43/2022
0,00 € Lesy SLovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine