Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
11/2023
1 071,70 € Water Resources, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/9/2023
5 282,40 € Geotechnik Sk, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
21. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
8/2023
2 995,00 € JUDr. Peter Petrík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
7/2023
4 500,00 € SANFIX spol. s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPZ3-76-93
529/2023
64 756,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
521/2023
125 550,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a servisu pre IKT a správy počítačovej siete
62023
9 000,00 € IT servis, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby "Zberná jazda"
5/2023
0,00 € Slovenská pošta a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. Február 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/4/2023
6 070,00 € GEODING spol.s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. Február 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/3/2023
2 950,00 € ARCH TRADE s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. Február 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/2/2023
7 300,00 € ARCH TRADE s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Kontrakt č. 341/2022/6.1
341/2022/6.1
265 950,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 3/2023
SNPVF-Z/101/2023
0,00 € Bc. Miroslav Gejdoš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 6/2023
SNPVF-Z/99/2023
0,00 € Mgr. Peter Vantara Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 2/2023
SNPVF-Z/102/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Dráb Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 5/2023
SNPVF-Z/104/2023
0,00 € Radovan Reťkovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 4/2023
SNPVF-Z/103/2023
0,00 € Ing. Ivan Milan Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 1/2023
SNPVF-Z/100/2023
0,00 € Daniel Dančo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Január 2023
Darovacia zmluva
2022/1400/5600
154 100,00 € Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Január 2023
Kolektívna zmluva
SNPVF-Z/85/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry,Odborový zväz baní,geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine