Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
31/2023
0,00 € Ing. Ivan Milan Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
40/2023
0,00 € Daniel Dančo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
28/2023
0,00 € Bc. Miroslav Gejdoš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
30/2023
0,00 € Jana Mazánová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
33/2023
0,00 € Ing. Július Schestág Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
35/2023
0,00 € Mgr. Peter Vantara Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
34/2023
0,00 € Ing. Ivan Šupolík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
29/2023
0,00 € Ing. Peter Kubík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
42/2023
0,00 € Bc. Miroslav Gejdoš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
43/2023
0,00 € Mgr. Jana Gráfová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
37/2023
0,00 € Ing. Eduard Apfel Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
39/2023
0,00 € Ing. Ľudmila Blizniaková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKŽP-PO1-SC131-2017-22/07
18/2023
1 147 037,58 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CPZ3-76-93
16/2023
64 756,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CPZ4-76-93
17/2023
125 104,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CPZ5-76-93
15/2023
125 550,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
132023
1 359,68 € La Rambla s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
14/2023
936,00 € Martin Pejša, internetový obchod Svět hor Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
12/2023
Doplnená
2 965,00 € Tabule s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071CPZ4-76-93
813/2023
125 104,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine