Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783130
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
232022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783133
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783144
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783163
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783168
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783180
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783166
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783169
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Október 2022
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného
572022
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. September 2022
Zmluva o nájme bytu
552022
0,00 € Ďurátny Miroslav Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. September 2022
Zmluva o dielo č. 4
542022
0,00 € ENVIRA, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. September 2022
Zmluva o nájme bytu
562022
0,00 € Rudolf Ďurátny Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
21. September 2022
Zmluva o dielo č.3
532022
0,00 € Iveta Vinarčíková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
522022
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 2
512022
0,00 € Bodor, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. September 2022
Zmluva o nájme bytu
492022
0,00 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. September 2022
Zmluva o nájme nebytových proistorov
Zmluva i nájme nebytových priestorov
0,00 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
SNPVF-Z/47/2022
0,00 € Hýčik Ján Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
SNPVF-Z/48/2022
0,00 € Daniel Dančo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine