Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby "Zberná jazda"
5/2023
0,00 € Slovenská pošta a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. Február 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/4/2023
6 070,00 € GEODING spol.s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. Február 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/3/2023
2 950,00 € ARCH TRADE s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. Február 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/2/2023
7 300,00 € ARCH TRADE s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Kontrakt č. 341/2022/6.1
341/2022/6.1
265 950,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 3/2023
SNPVF-Z/101/2023
0,00 € Bc. Miroslav Gejdoš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 6/2023
SNPVF-Z/99/2023
0,00 € Mgr. Peter Vantara Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 2/2023
SNPVF-Z/102/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Dráb Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 5/2023
SNPVF-Z/104/2023
0,00 € Radovan Reťkovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 4/2023
SNPVF-Z/103/2023
0,00 € Ing. Ivan Milan Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 1/2023
SNPVF-Z/100/2023
0,00 € Daniel Dančo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Január 2023
Darovacia zmluva
2022/1400/5600
154 100,00 € Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Január 2023
Kolektívna zmluva
SNPVF-Z/85/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry,Odborový zväz baní,geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
842022
Doplnená
17 640,00 € Lukačovič architekti s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
13. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/83/2022
832022
9 247,00 € Datalan, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. November 2022
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/81/2022
20 840,00 € Motorr Martin, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. November 2022
Darovacia zmluva
SNPVF-Z/80/2022
1 000,00 € ČSOB nadácia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. November 2022
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/79/2022
SNPVF-Z/79/2022
Doplnená
51 980,00 € A-AUTO, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
10. November 2022
Dohoda o súčinnosti pri delimitácii licenčných práv
772022
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
10. November 2022
Zmluva o udelení licencie 002-08
782022
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine