Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
SNPVF-Z/46/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
31. August 2022
Zmluva o dielo č. 1
Zmluva o dielo č. 1
0,00 € Miroslav Adamec Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. August 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202205-ZoPZO-3192
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. August 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPVF-Z/43/2022
0,00 € Lesy SLovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202205-ZoPZO-3195
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202205-ZoPZO-3190
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202205-ZoPZO-3187
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202205-ZoPZO-3189
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z.
1-800521585085
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Júl 2022
Zmluva č. ZO/2022ZAZ26662-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2022ZAZ26662-1
0,00 € Osobnyudaj.sk Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
14. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom odbernom mieste - firmy a organizácie
202204-ZopZO-2153
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do sústavy distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike
202205-ZoPZO-3194
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do sústavy distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike
202205-ZoPZO-3188
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Jún 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do sústavy distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike, č.: 202205 ZopZO-3199
202205- ZoPZO-3199
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Jún 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do sústavy distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike,
202205-ZoPZO-3198
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Jún 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do sústavy distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike, č.: 202205 ZopZO-3196
202205-ZoPZO-3196
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
9000878
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Jún 2022
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu
11--319445
Doplnená
5 040,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
28. Jún 2022
Zmluva č. 04/06/2022/P o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
04/06/2022/PZS
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
28. Jún 2022
Zmluva č. 02/06/2022PZS o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby (PZS) podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č, 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
02/06/2022PZS
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine