Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/79/2022
SNPVF-Z/79/2022
Doplnená
51 980,00 € A-AUTO, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
10. November 2022
Dohoda o súčinnosti pri delimitácii licenčných práv
772022
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
10. November 2022
Zmluva o udelení licencie 002-08
782022
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z národného parku na trh
762022
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. November 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
692022
0,00 € Mgr. Peter VANTARA Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. November 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/57/2022
682022
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. November 2022
Nájomná zmluva
2022/00847
0,00 € Mesto Kremnica Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
28. Október 2022
Zmluva o prevode správy majetku
652022
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
28. Október 2022
Protokol o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností
662022
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Október 2022
Rámcová dohoda č. ŠOP SR -Z/231/2022
642022
0,00 € Dafné profi, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Október 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
622022
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Október 2022
Rámcová dohoda č. ŠOP SR -Z/230/2022
632022
368 181,00 € Dafné profi, s.r.o Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Október 2022
Mandátna zmluva č. 22011 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
22011
0,00 € EU projekty, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
11. Október 2022
Zmluva o dielo č. 5
592022
0,00 € NYLWOOD, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783142
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci uzatvorení podľa zákona č. 655/2004 Zb. o odmenách a náhradách advokátov a zákona č. 568/2003 Z.z o advokácii
582022
0,00 € JUDr. Jaroslav Kevický Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783130
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
232022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783133
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783144
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine