Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5940-2024
10,03 € Ladislav Kuruc Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6075-2024
26,60 € Dušan Ružička Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5228-2024
2 342,34 € Margita Rimarčíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5915-2024
130,05 € Agnesa Pálfiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5822-2024
320,95 € Markéta Eliášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5818-2024
504,31 € Jana Kollárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5799-2024
10 624,38 € Ing. Marián Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5789-2024
9,62 € Anna Sviatková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5787-2024
63,95 € Anna Ujjobbágyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5784-2024
431,31 € Ján Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5782-2024
126,93 € MVDr. Mária Fialkovičová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5714-2024
563,21 € Marta Komjátyová-Ďurová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5730-2024
63,95 € Marta Krupášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5732-2024
874,96 € Margita Kozmová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5741-2024
247,55 € Marta Beliová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6605-2024
416,17 € Ján Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6018-2024
41,38 € Vladimír Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6020-2024
8,96 € Viera Szilágyiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6023-2024
114,63 € Marcela Gondoľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6031-2024
252,37 € Marcela Tóthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.