Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6057-2024
134,50 € Jozef Horňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6055-2024
272,97 € Mária Schvarcingerová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5967-2024
359,82 € Klement Andrejkovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
14-5649-2024
121,66 € Jolana Bittóová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5985-2024
237,01 € Mgr. Agnesa Jesenská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5999-2024
409,42 € Mária Čorňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5936-2024
152,83 € Margita Šándorová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5940-2024
10,03 € Ladislav Kuruc Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6075-2024
26,60 € Dušan Ružička Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5228-2024
2 342,34 € Margita Rimarčíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5915-2024
130,05 € Agnesa Pálfiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5822-2024
320,95 € Markéta Eliášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5818-2024
504,31 € Jana Kollárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5799-2024
10 624,38 € Ing. Marián Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5789-2024
9,62 € Anna Sviatková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5787-2024
63,95 € Anna Ujjobbágyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5784-2024
431,31 € Ján Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5782-2024
126,93 € MVDr. Mária Fialkovičová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5714-2024
563,21 € Marta Komjátyová-Ďurová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5730-2024
63,95 € Marta Krupášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.