Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2021
Kolektívna zmluva ne rok 2021
13/2021
0,00 € Odborová organizácia ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Máj 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
11/2021
0,00 € Ing. Iveta Tabačková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Máj 2021
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
12/2021
0,00 € Mgr. Monika Babejová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
09/2021
0,00 € Mgr. Milan Cigáň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE HNUTEĽNEJ VECI
08/2021
1 100,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Andrea Bajcárová
13. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE HNUTEĽNEJ VECI
06/2021
1 950,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Rosolanka
30. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu č. SITB-OSK-2021/001459-002
2/2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Marec 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚRSO
5/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Február 2021
DODATOK č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
74/2007_d7
4 224,23 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Február 2021
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov
01/2021
3 840,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. December 2020
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
32/2020
5 436,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. December 2020
Zmluva o údržbe motorových vozidiel
31/2020
9 600,00 € H.O.P. s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. December 2020
Dodatok č. 4 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
8080083645_d5
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. December 2020
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
30/2020
0,00 € Ing. Martin Horváth Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. December 2020
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
25/2020
18 252,00 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. November 2020
Rekonfigurácia siete a správa systémových nastavení
22/2020
21 552,00 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. November 2020
Zmluva o dielo č. 23/2020 - "IS Evidencia cenových návrhov“
23/2020
10 963,20 € eDevelopment s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Október 2020
Kúpna zmluva na dodanie aktívnych prvkov siete
17/2020
24 710,40 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Október 2020
Licenčná zmluva - Ekonomický systém EL
14/2020
446,40 € Vema, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. Október 2020
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
16/2020
1 650,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Július Zalaba Autopartner