Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
69/2018
0,00 € Ing. Roman Žitňan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
70/2018
0,00 € Ing. Richard Johan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Máj 2018
Zmluva o upratovacích prácach
59/2018
11 616,62 € IB Rein s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
60/2018
0,00 € Ing. Iveta Tabačková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
66/2018
0,00 € Mgr. Soňa Mišutová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
61/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Jaroslav Gardlík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
62/2018
0,00 € Ing. Marián Hulla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
63/2018
0,00 € Ing. Michaela Uríčková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
64/2018
0,00 € Martina Zábojníková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
65/2018
0,00 € Ing. Ivana Pálešová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Máj 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
58/2018
360,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
Dohoda č. 57/2018
0,00 € Ing. Janka Pišková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Máj 2018
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
26/2018
4 248,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Máj 2018
Zmluva č.:114500382 o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
55/2018
188,27 € SATRO s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
56/2018
0,00 € Ing. Oľga Leitgebová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
50/2018
0,00 € Ing. Ivan Jasenák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
52/2018
0,00 € Mgr. František Grácz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
51/2018
0,00 € Mgr. Erik Jančík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
53/2018
0,00 € Ing. Ondrej Sirotek Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
54/2018
0,00 € Ing. Radoslav Igaz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví