Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2018
Zmluva č.:114500382 o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
55/2018
188,27 € SATRO s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
56/2018
0,00 € Ing. Oľga Leitgebová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
50/2018
0,00 € Ing. Ivan Jasenák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
52/2018
0,00 € Mgr. František Grácz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
51/2018
0,00 € Mgr. Erik Jančík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
53/2018
0,00 € Ing. Ondrej Sirotek Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
54/2018
0,00 € Ing. Radoslav Igaz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
49/2018
0,00 € Ing. Ladislav Hána Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
44/2018
0,00 € Ing. Peter Ďuračka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
46/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Marián Parkányi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
47/2018
0,00 € Katarína Liptáková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
45/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Tomáš Grenuš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
48/2018
0,00 € Mgr. Agáta Zimanová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
41/2018
0,00 € Ing. Slávka Jánošíková, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
42/2018
0,00 € Ing. Iveta Záborská Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
43/2018
0,00 € Ing. Richard Ružička Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
34/2018
0,00 € Eva Biharyová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
38/2018
0,00 € Ing. Martin Barbarič Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
35/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Branislav Galbavý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
30/2018
0,00 € Mgr. Pavol Chropovský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví