Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
36/2018
0,00 € Ing. Miroslav Šmihula Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
37/2018
0,00 € Ing. Anna Metkeová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
32/2018
0,00 € JUDr. Oliver Púček Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
31/2018
0,00 € Ing. Jarmila Bartošová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
33/2018
0,00 € Ing. Anna Janíčková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
39/2018
0,00 € Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
40/2018
0,00 € JUDr. Milan Kubala, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
29/2018
0,00 € Ing. Martin Ďurfina Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
27/2018
0,00 € JUDr. Renáta Pisárová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
23/2018
0,00 € Alojz Šalka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
20/2018
0,00 € Ing. Igor Mesároš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
24/2018
0,00 € Peter Ondrejka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
25/2018
0,00 € Ing. Jozef Zachar Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
22/2018
0,00 € Ing. Peter Lipták Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
19/2018
0,00 € Ing. Štefan Palka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
21/2018
0,00 € Mgr. Vasil Demjan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
17/2018
0,00 € Ing. Martin Ďurfina Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
15/2018
0,00 € Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
16/2018
0,00 € JUDr. Milan Kubala, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
13/2018
0,00 € Ing. Slávka Jánošíková, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví