Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2020
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
30/2020
0,00 € Ing. Martin Horváth Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. December 2020
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
25/2020
18 252,00 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. November 2020
Rekonfigurácia siete a správa systémových nastavení
22/2020
21 552,00 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. November 2020
Zmluva o dielo č. 23/2020 - "IS Evidencia cenových návrhov“
23/2020
10 963,20 € eDevelopment s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Október 2020
Kúpna zmluva na dodanie aktívnych prvkov siete
17/2020
24 710,40 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Október 2020
Licenčná zmluva - Ekonomický systém EL
14/2020
446,40 € Vema, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. Október 2020
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
16/2020
1 650,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Július Zalaba Autopartner
25. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2020
800,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10/2020
600,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Jún 2020
Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby č. 200507/1320/EZS (ev.č. URSO 07/2020)
Zmluva č. 07/2020
1 000,00 € WellTec SK, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Máj 2020
Zmluva č. 114500382 o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Zmluva č. 06/2020
296,22 € SATRO s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Marec 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚRSO
4/2020
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Február 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
74/2007_d6
4 145,60 € Arcona Capital RE Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Január 2020
Zmluva oposkytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov
1/2020
5 904,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. December 2019
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva č. 39/2019.
39/2019
17 982,00 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. December 2019
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu po uplynutí záručnej doby
40/2019
4 482,00 € Comservis spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26. November 2019
Rekonštrukcia klimatizačných jednotiek a profilaktickú údržbu systému
38/2019
19 536,60 € MS SERVIS s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. November 2019
Zmluva o dielo - Výmena kobercov
35/2019
8 908,50 € Jozef Civáň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Október 2019
Krátkodobé cestovné poistenie (poi
34/2019
6,53 € Generali Poisťovňa, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. August 2019
Zmluva o dielo č. 27/2019
27/2019
8 534,40 € Data Security Consulting, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví