Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2021
Kúpna zmluva
2021-0236-1164420
100 699,99 € TRIDIAM s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
September
2021
Zmluva na servis a opravy elektronických parkovacích systémov, posuvných a garážových brán
2021-0251-1165420
0,00 € KasComp spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
September
2021
Memorandum o porozumení
2021-0254-1112140
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Východoslovenská distribučná, a.s.
22.
September
2021
Dohoda o urovnaní
2021-0253-1112140
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Východoslovenská distribučná, a.s.
22.
September
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0277-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. NextTradeEurope s.r.o.
10.
September
2021
Zmluva o dielo
2021-0237-1171510
38 400,00 € EGÚ Brno, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
September
2021
Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. 2017-0110-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 6
2021-0270-1125221
355 362,23 € SLS servis lesy stráž, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
2016-0095-1177501/05
0,00 € SPIE Elektrovod, a. s. - Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
September
2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2021-0262-1178530
191 808,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
September
2021
Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. 2017-0111-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 7
2021-0271-1125221
167 905,88 € ROYAL FOREST s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
September
2021
Licenčná zmluva
2021-0234-1185230
118 952,40 € ALVAO s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
September
2021
Zmluva o poskytovaní technickej podpory
2021-0235-1185230
84 732,00 € ALVAO s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2020-0320-1180530/01
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Zmluva o dielo
2021-0052-1176520
94 176,00 € Ernst & Young, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Amendment to RSC Services MLA Annex 2 section 5 (Hosting Services)
2019-0430-1196720/02
0,00 € ENTSO-E; APG; VUEN; Elia; NOSBiH; ESO; HOPS; ČEPS; Energinet; Elering; Fingrid; RTE; Amprion; TenneT GER; TransnetBW; 50Hertz; ADMIE; MAVIR; Eirgrid; Terna; AST; Litgrid; CGES AD; TenneT NL; Statnett; PSE; REN; Transelectrica; EM SAD; SEPS; ELES; REE; * ENTSO-E; APG; VUEN; Elia; NOSBiH; ESO; HOPS; ČEPS; Energinet; Elering; Fingrid; RTE; Amprion; TenneT GER; TransnetBW; 50Hertz; ADMIE; MAVIR; Eirgrid; Terna; AST; Litgrid; CGES AD; TenneT NL; Statnett; PSE; REN; Transelectrica; EM SAD; SEPS; ELES; REE; *
9.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2020-0325-1180530/01
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Kúpna zmluva
2021-0255-1213610
330 356,20 € SYNCHRONIX, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Zmluva o dielo
2020-0334-1175520
269 767,50 € Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.; OVIDA, s.r.o.; Geodetické služby, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny
2017-0010-1151320/02
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Duslo, a.s.
8.
September
2021
Agreement on Congestion Income Re-Distribution on Poland’s interconnectors and sharing costs of remuneration of long term transmission rights, following Interim Market Coupling Project implementation
2021-0264-1195720
0,00 € PSE; Litgrid; SVK; 50Hertz; CEPS; SEPS PSE; Litgrid; SVK; 50Hertz; CEPS; SEPS