Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
December
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o financovaní č. 32/ZF/2021
2021-0173-1161410/02
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
3.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR so spoločnosťou Slovalco, a.s.
2013-0555-1171510/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovalco, a.s.
1.
December
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní funkcie Prevodného agenta (Shipping Agent) pre potreby denného trhu s elektrinou
2021-0113-1195720/01
0,00 € OKTE, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. OKTE, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26.
November
2021
Zmluva o dielo
2021-0232-1176520
261 588,00 € AITEN, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2021
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2021-0331-1119210
229 847,04 € SFÉRA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2021
Dodatok č.1 k zmluve o podmienkach spoločného užívania elektrických staníc
2020-0359-1131223/01
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2021
Zmluva o prevzatí odpadu za účelom jeho zhodnotenia
2021-0252-1165420
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2021
Kúpna zmluva
2021-0309-1164420
54 817,20 € HÍLEK a spol., a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
November
2021
Dohoda o elektronickej fakturácii
2021-0317-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.
21.
November
2021
INVOICING SERVICE AGREEMENT FOR THE “FSKAR” PROCESS
2021-0315-1149310
0,00 € Joint Allocaton Office S A. Amprion; APG; ČEPS; CGES; HOPS d.o.o.; ELES; EMS; Energinet; Elia; ESO; ADMIE; MAVIR; MEPSO; NOSiH; OST; PSA; REE; REN; RTE; SEPS; TenneT TSO B.V.; Swissgrid; TenneT TSO GmbH; TERNA; TRANSNET BW; Transelectrica; CREOS
16.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021-0355-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
November
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-0290-1164420/01
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
November
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0284-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
November
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0287-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021-0290-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
November
2021
1st Amendment to the Agreement for procurement of PMO services for the MARI Project
2019-0042-1151320/01
0,00 € 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; ENDK; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; Terna; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; ENDK; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; Terna; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
11.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021-0282-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
November
2021
1st Amendment to the Agreement for procurement of PMO services for the PICASSO Project
2019-0041-1195720/01
0,00 € 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; MAVIR; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Tema; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; MAVIR; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Tema; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
10.
November
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0289-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021-0280-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.