Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0151-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Polenergia Obrót S.A.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0122-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Danske Commodities A/S
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0136-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ČEZ, a. s.
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
2022-0158-1180530
559 165,20 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
2022-0157-1180530
745 104,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0156-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Freepoint Commodities Europe LLP
25. Máj 2022
POWER OF ATTORNEY FOR THE PROCUREMENT OF PMO AND CONVENOR SERVICES FOR THE BZRR CENTRAL EUROPE
2021-0217-1196720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; ELES; ELIA; Energinet; HOPS; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Swissgrid; TTG; Terna; Transelectrica; TransnetBW TenneT TSO B.V.
25. Máj 2022
Zmluva o spoločnom postupe pri rozšírení spínacej stanice Košice
2022-0101-1171510
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
25. Máj 2022
Amendment & restatement agreement
2022-0092-1195720
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; NORD POOL AS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; NORD POOL AS
24. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0081-1164420/01
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0159-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. Máj 2022
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0076-1164420/01
689,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0075-1164420/01
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0071-1164420/01
1 029,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0143-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0135-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Pow-en a.s.
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
2022-0057-1213610
254 453,89 € SYNCHRONIX, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2019-0246-1164420/02
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0144-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
23. Máj 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0132-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. OFZ, a.s.