Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021-0288-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
November
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0161-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Centrica Energy Trading A/S
2.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2021-0321-1165420
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Marek Sopóci
2.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní havarijnej výpomoci
2017-0190-1151320/02
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
28.
Október
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2019-0113-1133223/02
0,00 € TENSET, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
28.
Október
2021
Dodatok č. 3 k zmluve na zhotovenie "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany"
2018-0149-1177501/03
0,00 € Zduženie VUJE-ELCON-Alter Energo Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26.
Október
2021
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 411 005 791
2008-0446-4200/01
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Október
2021
Rámcová zmluva
2021-0248-1131223
0,00 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Október
2021
Zmluva o dielo
2021-0268-1180530
96 534,00 € Hitachi Power Grids Slovakia s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Október
2021
Rámcová zmluva
2021-0246-1127222
0,00 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20.
Október
2021
Dohoda o mlčanlivosti
2021-0278-1171510
0,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2021
Rámcová zmluva
2021-0247-1123221
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2021
Rámcová zmluva
2021-0250-1131223
0,00 € LiV ELEKTRA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
2021-0306-1164420
71 353,30 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. OKTE, a. s.
7.
Október
2021
Zmluva o odborných službách
2021-0167-1162410
129 600,00 € TPA AUDIT, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pre prípravu grantovej žiadosti
2021-0293-1205710
4 100,00 € Grant Thornton Advisory s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Október
2021
Zmluva o dielo
2020-0257-1179530
1 665 456,00 € Skupina dodávateľov LIV - EPI, s.r.o. a VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
30.
September
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0292- 120930
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. TOPFIN MG s.r.o.
29.
September
2021
Zmluva na komplexný záručný a pozáručný servis UPS
2021-0249-1165420
0,00 € A2B, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní č. 32/ZF/2021
2021-0173-1161410/01
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.