Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0296-1127222
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2018-0556-1178530/01
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Zmluva o dielo
2021-0334-1214610
378 600,00 € NESS Slovensko a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Zmluva o zabezpečení obsluhy elektrickej stanice Varín
2021-0311-1130222
510 000,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0301-1123221
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0304-1131223
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0303-1131223
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo
2014-0173-1175520/03
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Zmluva o dielo
2021-0313-1129222
712 635,72 € LESOSTAV SEVER, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia na rok 2022
2021-0381-1209301
0,00 € ZSE Elektrárne, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2021-0172-1178530/01
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0305-1131223
0,00 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Zmluva o dielo
2021-0328-1139230
614 963,04 € SOITRON, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2018-0555-1178530/01
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
December
2021
Rámcová zmluva na poskytovanie prekladateľských služieb
2021-0351-1105110
36 000,00 € Mgr. Erika Kerpčárová Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
December
2021
Zmluva o podpore licencií CITRIX
2021-0339-1214610
86 971,20 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0295-1127222
0,00 € EGEM, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0307-1131223
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0302-1123221
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0298-1127222
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.