Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Nájomná zmluva
837/2022
321,05 € Kovács Richard Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
771/2022
216,37 € Szőcs Vojtech Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
795/2022
169,32 € Stehlíková Mária Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
749/2022
325,85 € Lacko Dalibor Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
721/2022
394,29 € Mlynárová Iveta Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
925/2022
20,00 € Török Peter Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
924/2022
29,87 € Jobbágy Igor Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
937/2022
600,00 € MENERT spol. s r.o. Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva na dodávku softvérového diela
951/2022
240 000,00 € MAXNETWORK, s. r. o. Mesto Šaľa
2. December 2022
Nájomná zmluva
837/2022
321,05 € Kovács Richard Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
827/2022
284,04 € Lazorová Rozália Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
771/2022
216,37 € Szőcs Vojtech Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
841/2022
187,22 € Šmida Ľubomír Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
841/2022
187,22 € Šmida Ľubomír Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
838/2022
211,97 € Matušincová Karolína Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
721/2022
394,29 € Mlynárová Iveta Mesto Šala
2. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
939/2022
0,00 € Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
828/2022
236,43 € Csicsaiová Rozália Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
806/2022
226,22 € Bartschová Štefánia Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
924/2022
29,87 € Jobbágy Igor Mesto Šala