Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Nájomná zmluva
944/2022
29,87 € Nagyová Areta Mesto Šala
14. December 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
959/2022
1 312,25 € Kartík Patrik Mesto Šala
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
970/2022
5 720,00 € GA-AUDIT, s.r.o. Mesto Šala
14. December 2022
Nájomná zmluva
946/2022
16,59 € Miškovičová Gabriela, Ing. Mesto Šala
9. December 2022
Nájomná zmluva
943/2022
20,00 € Untermajer Radovan Mesto Šala
9. December 2022
Nájomná zmluva
943/2022
20,00 € Untermajer Radovan Mesto Šala
9. December 2022
Zmluva č. E4005 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
962/2022
53 332,00 € Environmentálny fond Mesto Šala
9. December 2022
Zmluva o pokytovaní služieb
964/2022
72 153,60 € INEX - Hausgarden s.r.o. Mesto Šala
8. December 2022
Dohoda o splátkach dlhu
949/2022
413,96 € Jašík Štefan Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
954/2022
240,00 € Packová Miroslava Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
926/2022
29,87 € Hrebíková Andrea Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
938/2022
278,00 € Varjúová Zlatica Mesto Šala
8. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
955/2022
0,00 € ŠK ARKADIA GALANTA Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
927/2022
16,59 € Hrebíková Andrea Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
942/2022
9,95 € Hrebíková Andrea Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
952/2022
130,00 € Klačková Mária Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
953/2022
170,00 € Szőcs Július Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
726/2022
295,23 € Grunzová Katarína Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
782/2022
276,98 € Zábojník Viliam Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
909/2022
258,83 € Takáč Marcel Mesto Šala