Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2023
Nájomná zmluva
46/2023
20,00 € Andrášová Anna Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
23/2023
50,00 € Szabová Mária Mesto Šala
13. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
22/2023
0,00 € Heráková Novotná Erika Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
3/2023
50,00 € Popluhár Peter Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
5/2023
9,95 € Fehérová Alžbeta Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
2/2023
29,87 € Benická Jana Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
4/2023
29,87 € Jozefík Karol Mesto Šala
13. Január 2023
Zmluva o dielo
43/2023
66 008,30 € ALEXNIN, s. r. o. Mesto Šala
11. Január 2023
Nájomná zmluva
12/2023
115,51 € Lenčéšová Diana Mesto Šala
11. Január 2023
Nájomná zmluva
15/2023
256,97 € Torišková Kristína Mesto Šala
11. Január 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021
43/2023
5 304 953,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
11. Január 2023
Nájomná zmluva
20/2023
242,59 € Szabová Beáta Mesto Šala
10. Január 2023
Nájomná zmluva
1/2023
16,59 € Oršoš Zoran Mesto Šala
10. Január 2023
Nájomná zmluva
1001/2022
9,95 € Bleho Peter Mesto Šala
10. Január 2023
Nájomná zmluva
975/2022
306,00 € PegyRehab s. r. o. Mesto Šala
5. Január 2023
Nájomná zmluva
993/2022
308,71 € Partlová Jarmila Mesto Šala
5. Január 2023
Nájomná zmluva
996/2022
178,82 € Pistovič Michal Mesto Šala
4. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov za mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
991/2022
84 396,00 € Súkromná materská škola Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
986/2022
500,00 € Cintula Lukáš Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
987/2022
16,59 € Machatová Martina Mesto Šala