Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Nájomná zmluva
986/2022
500,00 € Cintula Lukáš Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
987/2022
16,59 € Machatová Martina Mesto Šala
3. Január 2023
Kúpna zmluva
998/2022
100,00 € Bartošovič Štefan, Ing. Mesto Šala
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
973/2022
576,00 € V.I.P. security, s. r. o. Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
988/2022
16,59 € Machatová Martina Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
990/2022
50,00 € Szaller Štefan Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
989/2022
500,00 € Mrllák Ivan Mesto Šala
3. Január 2023
Nájomná zmluva
1002/2022
29,87 € Košičár Ján Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
965/2022
1 197,07 € Slovanet, a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Nájomná zmluva
958/2022
29,87 € Vido Jozef Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
969/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
965/2022
1 197,07 € Slovanet, a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
968/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
965/2022
1 197,07 € Slovanet, a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Nájomná zmluva
958/2022
29,87 € Vido Jozef Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o združenej dodávka elektriny
966/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Nájomná zmluva
985/2022
29,87 € Vido Jozef Mesto Šala
23. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
971/2022
0,00 € Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa Mesto Šala
23. December 2022
Kúpna zmluva
997/2022
100,00 € Baran Tibor, Ing. Mesto Šala
22. December 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o združenej dodávka elektriny
957/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šala