Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Kúpna zmluva
981/2022
100,00 € Kováč Ivan, Ing. Mesto Šala
22. December 2022
Nájomná zmluva
945/2022
40,00 € Horváth Pavel Mesto Šala
22. December 2022
Nájomná zmluva
947/2022
29,87 € Kopáčiková Milica Mesto Šala
20. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
963/2022
0,00 € Environmentálny fond Mesto Šala
20. December 2022
Nájomná zmluva
910/2022
235,12 € Kartík Patrik Mesto Šala
20. December 2022
Nájomná zmluva
980/2022
240,00 € Račkovič Peter Mesto Šala
20. December 2022
Kúpna zmluva
972/2022
100,00 € Grell Jozef, MUDr. Mesto Šala
20. December 2022
Dohoda o splátkach dlhu
984/2022
226,22 € Bartschová Štefánia Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
912/2022
261,33 € Tomaníková Andrea Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
911/2022
314,60 € Kopáčik Bystrík Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
912/2022
261,33 € Tomaníková Andrea Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
906/2022
130,38 € Hanzlíková Miroslava Mesto Šala
14. December 2022
Nájomná zmluva
907/2022
243,30 € Porubská Andrea Mesto Šala
14. December 2022
Nájomná zmluva
961/2022
173,22 € Keszeli Igor Mesto Šala
14. December 2022
Nájomná zmluva
731/2022
185,92 € Jašík Štefan Mesto Šala
14. December 2022
Nájomná zmluva
944/2022
29,87 € Nagyová Areta Mesto Šala
14. December 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
959/2022
1 312,25 € Kartík Patrik Mesto Šala
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
970/2022
5 720,00 € GA-AUDIT, s.r.o. Mesto Šala
14. December 2022
Nájomná zmluva
946/2022
16,59 € Miškovičová Gabriela, Ing. Mesto Šala
9. December 2022
Nájomná zmluva
943/2022
20,00 € Untermajer Radovan Mesto Šala