Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025666_Z
3 560,34 € PROMOS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025990_Z
236,50 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025668_Z
5 423,95 € M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202024711_Z
504,00 € STATUS S, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022738_Z
1 042,80 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022745_Z
115,44 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022464_Z
8 400,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
17. September 2020
Rámcová dohoda
Z202022176_Z
2 758,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
17. September 2020
Kúpna zmluva
Z202022245_Z
2 452,80 € Aquastar, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
14. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021960_Z
6 720,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. September 2020
Rámcová dohoda
Z202021727_Z
Zrušená
2 624,40 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021761_Z
630,30 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. September 2020
Rámcová dohoda
Z202021718_Z
8 748,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. September 2020
Rámcová dohoda
Z202021722_Z
Zrušená
1 476,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021742_Z
984,00 € Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021713_Z
1 176,00 € BANCHEM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
9. September 2020
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
169/20
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
9. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021507_Z
1 691,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
9. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021511_Z
236,94 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021451_Z
982,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica